Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
19:13, 24.02.2021
Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie informuje, że w terminie od 05.03.2021 r. do 11.03.2021 r. przeprowadzony zostanie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (w kwocie 21 000, 00 zł) dla 33 osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim".
19:06, 24.02.2021
Od 15 marca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznawia wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych w systemie stacjonarnym. Osoby, które będą z nich korzystać muszą pamiętać o kilku ważnych rzeczach.
19:03, 24.02.2021
Zakład wysłał blisko 10 mln deklaracji podatkowych PIT do osób, którym wypłacał w ubiegłym roku świadczenia. Deklaracje otrzymało ponad 8,5 mln emerytów i rencistów oraz 1,4 mln osób pobierających zasiłki z ubezpieczeń społecznych.
18:50, 24.02.2021
W środę, 24 lutego podpisana została umowa na modernizację ul. Okopowej na odcinku od ul. Kasprzaka do ul. Bielińskiej. Pojawi się odwodnienie, nowa nawierzchnia, chodniki, zjazdy indywidualne oraz zasadzonych zostanie 20 drzew. Inwestycja ma zostać zrealizowana do września br.
12:02, 24.02.2021
Kampania informacyjna Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotycząca obowiązkowych szczepień ochronnych psów przeciwko wściekliźnie
19:04, 23.02.2021
Radni województwa mazowieckiego w przyjętym dziś stanowisku apelują do Premiera RP o uwzględnienie uwag do Umowy Partnerstwa. Władze Mazowsza wnioskują o zlikwidowanie rezerwy, jaką zostawiło sobie ministerstwo - 7,1 mld euro, czyli 25 proc. wszystkich środków przeznaczonych dla samorządów. Po drugie - samorząd domaga się sprawiedliwego algorytmu podziału środków pomiędzy regiony i zawarcia go w Umowie Partnerstwa. Mazowsze nie może się także zgodzić na drastycznie niskie wsparcie, jakie zaplanowało ministerstwo dla Warszawy i 70 okolicznych gmin.
18:53, 23.02.2021
Rząd planuje kolejną centralizację szpitali. Miałoby to oznaczać przejęcie szpitali prowadzonych przez miasta, powiaty i samorządy wojewódzkie. Radni województwa mazowieckiego sprzeciwiają się takim działaniom wskazując, że problemem nie jest struktura właścicielska, a zbyt małe pieniądze z NFZ. Swoje obawy wyrazili w stanowisku, które zostało skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.
11:52, 23.02.2021
Trwają prace przy tworzeniu nowego miejskiego parku, który powstaje przy ul. Augustiańskiej. Nowy ogólnodostępny park będzie dodatkowym elementem ciągu zielonego - obok parku J. Dąbrowskiego i parku M. Konopnickiej - zlokalizowanego wzdłuż rzeki Łydyni. Prace mają zakończyć się do połowy tego roku roku.
20:32, 22.02.2021
Do końca czerwca miasto zamontuje kolejnych 56 instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków prywatnych i użyteczności publicznej. To efekt oszczędności w prowadzeniu poprzedniego etapu projektu. Ratusz zawarł już umowę z wykonawcą na przygotowanie dokumentacji i wykonanie robót związanych z dostawią i montażem paneli.
20:30, 22.02.2021
W czwartek, 25 lutego 2021r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 (sala konferencyjna) odbędzie się inauguracyjne spotkanie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ciechanowie z udziałem pani Joanny Potockiej-Rak, Starosty Ciechanowskiego.
11:49, 22.02.2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi mailami. W ostatnich dniach niektórzy klienci ZUS otrzymali maile z informacją o błędnie opłaconych składkach lub o braku wpłaty i konieczności jej uregulowania w ciągu 24 h.
08:00, 22.02.2021
29 stycznia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok stwierdzający prawidłowość decyzji i Uchwał Zarządu Powiatu ws. powoływania p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.
16:25, 19.02.2021
Na Mazowszu trwają konsultacje projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021?2027 - dokumentu określającego strategię wykorzystania funduszy europejskich. Województwo w ramach tego programu regionalnego otrzyma aż 1,69 mld euro. Z tej kwoty aż 1,55 mld zł przypadnie Mazowszu regionalnemu.
15:59, 19.02.2021
Towarzystwo Budownictwa Społecznego przygotowuje się do kolejnej inwestycji, którą będą dwa budynki mieszkalne ? tym razem przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Podpisano już umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Bloki powstaną na działce otrzymanej w formie aportu od miasta.
15:25, 18.02.2021
W powiecie ciechanowskim powstaje nowa prospołeczna inwestycja "Powiatowy Dom Dzieci w Ciechanowie - nowoczesna placówka opieki dla najmłodszych".