Zamknij
wg. stanowiska
StPr/23/0116
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Prowadzenie ciągłej obserwacji obrazu przekazywanego przez kamery monitoryjące wybrane rejony miasta. Bieżące przekazywanie służbom porządku publicznego w Ciechanowie informacji, spostrzeżeń, uwag na temat zaistniałych w rejonach objętych monitoringiem przestępstwach,wykroczeniach oraz innych zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na stan bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego, analizowanie nagrań zaistniałych zdarzeń o charakterze kryminalnym.
StPr/23/0090
data rozpoczęcia pracy od 13.02.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Rejestracja pacjentów i ustalenie terminów wizyt lekarskich. prowadzenie oraz przechowywanie dekumentacji zdrowotnej pacjentów. informowanie pacjentów o usługach medycznych swiadczonych w placówce. Współpraca z personelem medycznym w zakresie przepływu informacji. kierownie Wystawianie faktur za usługi medyczne.
StPr/23/0085
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

opieka nad mieszkańcami Domu, dbanie o ład i porządek w pokojach mieszkańców, inspirowanie mieszkańców do podejmowania wszelkiej aktywności, pomoc w szerzeniu oświaty zdrowotnej w różnych formach
StPr/23/0016
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

prowadzenie korespondencji z Klientami, przygotowywanie podstawowych pism, obsługa korespondencji, kontakt z urzędami i sądami, prowadzenie kalendarza spotkań, spraw i innych.
StPr/23/0005
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

praca biurowa, sprzedaż ubezpieczeń
StPr/23/0006
data rozpoczęcia pracy od 10.01.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

obsługa klienta, obsługa magazynu
StPr/23/0001
data rozpoczęcia pracy od 04.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

diagnoza kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz dzieci zgłoszonych do przysposobienia, współpraca z instytucjami w zakresie opieki nad dzieckiem, prowadzenie poradnictwa, udział w zespołach ds. okresowej oceny wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach.
StPr/22/1058
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 4 000 do 4 300 PLN