Zamknij

Kiedy należy wypełnić i gdzie przesłać druk DT-1?

00:00, 13.07.2022 | materiał partnera

Złożenie deklaracji DT-1 to obowiązek wielu właścicieli środków transportowych. Dzięki niej możliwe jest dopełnienie formalności związanych z podatkiem od środków transportowych. Zanim jednak przystąpi się do wypełniania druku DT-1, warto wiedzieć, jakie dane należy w tym celu zgromadzić oraz gdzie i w jakim terminie należy dostarczyć deklarację.

Deklaracja DT-1 – co to takiego i kto musi ją składać?

Każda osoba płacąca podatek od środków transportowych ma obowiązek dostarczenia do urzędu prawidłowo wypełnionej deklaracji DT-1. Kto płaci ten podatek? Przede wszystkim są to właściciele środków transportowych, posiadacze pojazdów zarejestrowanych na terytorium Polski jako powierzone przez obcokrajowca podmiotowi polskiemu oraz jednostki pozbawione osobowości prawnej.

Które środki transportowe podlegają opodatkowaniu i muszą zostać odpowiednio opisane w deklaracji DT-1? Są to między innymi:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony,
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą większą niż 7 ton (z wyjątkiem środków związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego),
  • autobusy.

Jak wypełniać deklarację DT-1?

Deklaracja DT-1 składa się z wielu rubryk, które muszą zostać uzupełnione zgodnie z odpowiadającymi im poleceniami. Można własnoręcznie wypełnić druk w tradycyjnej formie lub użyć formularza online (dostępnego np. w serwisie Przyjazne Deklaracje), który pozwoli łatwo wygenerować gotowy dokument. Jakie informacje będą potrzebne w procesie wypełniania? Przede wszystkim – dane osobowe podatnika oraz dane dotyczące przedmiotów opodatkowania.

W formularzu musi znaleźć się PESEL lub NIP podatnika, a także miejsce i cel składania deklaracji. W kolejnych częściach formularz należy podać dane podatnika, między innymi jego nazwę (w przypadku osób prawnych) lub imię i nazwisko oraz datę urodzenia (w przypadku osób fizycznych). Trzeba także zaznaczyć odpowiedni rodzaj podatnika. Umieszczone muszą zostać także informacje na temat poszczególnych rodzajów pojazdów, kwota podatku czy podpis podatnika lub reprezentującej go osoby.

Kiedy i gdzie należy złożyć deklarację DT-1?

Każda osoba zobowiązana do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 ma obowiązek tego dokonać do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego. Druk uzupełniony musi zostać zgodnie ze wzorem wymaganym w rozporządzeniu Ministra Finansów, a następnie dostarczony do urzędu, któremu podlega podatnik (osobiście, pocztowo lub przez internet). W przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał po 15 lutego, podatnik musi złożyć deklarację w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności, które uzasadniają powstanie obowiązku.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Zwykle rozpoczyna się on w pierwszym dniu miesiąca, który następuje po tym miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty, zarejestrowany (w przypadku pierwszej rejestracji) lub ponownie dopuszczony do ruchu.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%