Zamknij

Ogłoszenie z dnia 08.01.2021 r. dotyczące umorzenia mikropożyczek dla organizacji pozarządowych art. 15 zzda

16:00, 08.01.2021 | Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie
Skomentuj RED
REKLAMA

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie, informuje organizacje pozarządowe i podmioty, o których w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które otrzymały środki w ramach pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyznanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nieposiadające wpisu do KRS lub CEiDG o konieczności złożenia wypełnionego oświadczenia dotyczącego okresu prowadzenia działalności gospodarczej/statutowej. Złożenie powyższego oświadczenia skutkowało będzie jej umorzeniem w całości.
Powyższe oświadczenie należy dostarczyć do tut. Urzędu w oryginale, dopuszcza się również możliwość przesłania dokumentu za pośrednictwem operatora pocztowego w wersji oryginalnej w rozumieniu przepisów o prawie pocztowym lub w wersji elektronicznej – logowanie kwalifikowalnym podpisem elektronicznym (metoda ta wymaga wykorzystania certyfikatu kwalifikowalnego) lub profilem zaufanym na elektroniczną skrzynkę podawczą Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie.

(Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz