Zamknij
wykonywanie napraw i prac remontowych instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych; montowanie aparatury kontrolno-pomiarowej instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych;
StPr/21/0488
data rozpoczęcia pracy od 14.05.2021
wynagrodzenie od od 20 PLN

Przygotowywanie i produkcja wyrobów cukierniczych
StPr/21/0491
data rozpoczęcia pracy od 11.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Instalacje elektryczne
StPr/21/0486
data rozpoczęcia pracy od 07.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

prace administracyjno-biurowe, pomoc w opiece nad dziećmi w świetlicy
StPr/21/0489
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

prace administracyjno-biurowe, pomoc w opiece nad dziećmi w świetlicy
StPr/21/0490
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Obsługa klientów, rozliczanie faktur, dbanie o porządek na sali, obsługa kasy.
StPr/21/0484
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Przyjęcie towaru, przygotowanie kanapek, sprzedaż hot-dog, artykułów skolnych i innych dopuszczonych do sprzedaży w sklepikach skolnych.
StPr/21/0485
data rozpoczęcia pracy od 07.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

diagnoza kandydatów na rodziców adopcyjnych, diagnoza dzieci zgłoszonych do przysposobienia, współpraca z sądem, organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej i innymi instytucjami w zakresie opieki nad dzieckiem, prowadzenie poradnictwa, udział w posiedzeniach Komisji ds. Adopcji, udział w zespołach ds. okresowej oceny wychowanków będących w rodzinach zastępczych i placówkach.
StPr/21/0469
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2021
wynagrodzenie od od 3 800 PLN

parzenie kawy, serwowanie napojów, dbanie o sprzęt (m. in. ekspresy do kawy) i porządek w miejscu pracy, obsluga klientów, obsługa kasy fiskalnej
StPr/21/0461
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

obsługa magazynu, linii i urządzeń w dziale produkcji.
StPr/21/0454
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN