Zamknij
Obserwowanie monitoringu hurtowni i magazynu
StPr/20/0774
data rozpoczęcia pracy od 16.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Projektowanie budynków, kosztorysowanie, obliczanie konstrukcji obiektów budowlanych
StPr/20/0766
data rozpoczęcia pracy od 20.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Obsługa programu magazynowego, przyjmowanie i wydawanie towaru
StPr/20/0768
data rozpoczęcia pracy od 20.10.2020
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Utrzymanie czystości na terenie zewnętrznym
StPr/20/0761
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

obsługa klienta, zachowanie czystości na stanowisku pracy
StPr/20/0763
data rozpoczęcia pracy od 14.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Obsługa urządzeń i linii technologicznych w dziale produkcji
StPr/20/0764
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

- wykonywanie bieżących napraw w zakresie elektrycznym/mechanicznych; - dokonywanie przeglądów maszyn i urządzeń; - wykonywanie działań prewencyjnych na maszynach; - uzupełnianie rejestrów usterek i interwencji
StPr/20/0765
data rozpoczęcia pracy od 14.10.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

przyjmowanie dostaw towaru, wydawanie towaru,
StPr/20/0753
data rozpoczęcia pracy od 26.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Produkcja wyrobów cukierniczych
StPr/20/0757
data rozpoczęcia pracy od 14.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

1. Prowadzenie psychodiagnostyki, a w szczególności: określanie rodzaju zaburzeń zachowania mieszkańców w oparciu o czynności diagnostyczne, wyjaśnianie przyczyn i mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw danego zaburzenia. 2. Realizowanie zadań psychoterapeutycznych , w tym: psychoterapia indywidualna i grupowa, tworzenie grup wsparcia. 3. Prowadzenie poradnictwa dla mieszkańców, kontakt z mieszkańcami niezaburzonymi, promocja zdrowia psychicznego. 4. Koordynacja pracą zespołu opiekuńczo- terapeutycznego, współudział w tworzeniu indywidualncyh planów wsparcia.
StPr/20/0758
data rozpoczęcia pracy od 14.10.2020
wynagrodzenie od od 1 650 PLN