Zamknij

Terminowe i zgodne z przepisami przyjmowanie dokumentów, nadzór nad merytoryczną treścią oraz tworzenie dokumentu zbiorczego. Sporządzanie, podpisywanie i wydawanie dokumentów. Prowadzenie ewidencji i wydawanie poleceń wyjazdów służbowych w Brygadzie. Prowadzenie ewidencji czasu wykonywania przez żołnierzy zadań służbowych w wymiarze przekraczającym normę czasu służby oraz rozliczenie wykorzystania czasu wolnego. Uzupełnianie danych w systemie.
StPr/20/0723
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od od 3 270 PLN

Wykonywanie instalacji elektrycznych
StPr/20/0721
data rozpoczęcia pracy od 28.09.2020
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

dowóz towaru, przyjęcie i wydanie towaru z magazynu,
StPr/20/0720
data rozpoczęcia pracy od 12.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prace związane ze zbiorem truskawek, przygotowanie transportu, prace przy pielęgnacji plantacji truskawek
StPr/20/0714
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 720 PLN

Rozwożenie pieczywa do dostawców
StPr/20/0717
data rozpoczęcia pracy od 25.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Przewóz art. spożywczych
StPr/20/0704
data rozpoczęcia pracy od 23.09.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

montaż instalacji wodno - kanalizacyjnej, wentylacji grzewczych, klimatyzacyjnych
StPr/20/0708
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

przymowanie towaru na magazyn, kontrola terminów przydatności towaru, uzupełnianie towarów na hali sprzedaży i odpowiednie ich eksponowanie, dbanie o czystość na hali sprzedaży
StPr/20/0710
data rozpoczęcia pracy od 23.09.2020
wynagrodzenie od od 18 PLN

Obsługa gazu do samochodu i paliwa
StPr/20/0700
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy. Sporzadzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
StPr/20/0702
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od od 3 270 PLN