Zamknij

Obsługa gazu do samochodu i paliwa
StPr/20/0700
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Sprzedaż na kasie fiskalnej, obsługa klienta
StPr/20/0701
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy. Sporzadzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
StPr/20/0702
data rozpoczęcia pracy od 01.11.2020
wynagrodzenie od od 3 270 PLN

PRACA NA STANOWISKU KASOWYM, EKSPOZYCJA TOWARÓW,
StPr/20/0696
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Obsługa magazynu, rozładunek, załadunek, konfekcja
StPr/20/0697
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2020
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Obsługa magazynu, rozładunek, załadunek, konfekcja
StPr/20/0698
data rozpoczęcia pracy od 21.09.2020
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

Obserwowanie monitoringu hurtowni i magazynu
StPr/20/0690
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

szlifowanie elementów nagrobkowych
StPr/20/0680
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Układanie towarów na magazynie, zbieranie towaru zgodnie z zamówieniami klientów, dbanie o porządek na magazynie.
StPr/20/0682
data rozpoczęcia pracy od 16.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Przyjmowanie dostaw towarów do magazynu, nadzór pracowników magazynowych, rozstawianie towaru na magazynie, przygotowywanie towaru zgodnie z zamówieniem klientów
StPr/20/0683
data rozpoczęcia pracy od 16.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN