Zamknij

Utrzymanie porządku i czystości w wyznaczonych pomieszczeniach zakładu i wokół budynku. Jest to sprzątanie obejścia (chodniki, schody wejściowe, klatka schodowa, korytarze, piwnice, strych, magazyny i inne pomieszczenia gospodarcze) w lecie - koszenie trawników, dbanie o rabaty kwiatowe, grabienie suchych liści, podcinanie krzewów i drzewek, a zimą - odśnieżanie ciągów pieszych przed budynkiem, usuwanie oblodzenia i posypywanie ich piaskiem. Robotnik gospodarczy powinien być osobą odpowiedzialną, spostrzegawczą i komunikatywną i samodzielną, umiejącą współpracować i podporządkować się poleceniom przełożonego.
StPr/20/0411
data rozpoczęcia pracy od 15.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

1. Obsługa urządzeń uzdatniających wodę na basenie rehabilitacyjnym; 2. Oznaczanie zawartości chloru oraz ph w wodzie; 3. Monitorowanie zużycia środków chemicznych; 4. Regulacja urządzeń dozujących środki chemiczne
StPr/20/0408
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 20 PLN

1.Opieka nad mieszkańcami domu a szczególnie nad leżącymi i czuwanie nad pełnym zaspokojeniem ich potrzeb bio-psycho-społecznych. 2. Czuwanie nad higieną osobistą mieszkańców oraz należytym stanem sanitarno-higienicznym pokoi mieszkalnych i pomieszczeń. 3. Dawkowanie i podawanie leków, wykonywanie ich i dokumentowanie wykonania. 4. Sprawdzanie terminów ważności leków. 5. Wykonywanie iniekcji insulinowych. 6. Sprawdzanie poziomu cukru u mieszkańców objętych leczeniem diabetologicznym. 7. Wykonywanie zleceń doraźnych w iniekcjach domięśniowych i dożylnych.
StPr/20/0392
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 2 750 PLN

Przyjmowanie dostaw, wykonywanie procedury reklamacji, obsługa programu sprzedażowego PC MARKET 7, dostawy towaru do klienta
StPr/20/0397
data rozpoczęcia pracy od 03.06.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

elektryka samochodowa
StPr/20/0384
data rozpoczęcia pracy od 26.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

sprzątanie pomieszczeń biurowych i warsztatu
StPr/20/0385
data rozpoczęcia pracy od 26.05.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

naprawa pojazdów osobowych
StPr/20/0387
data rozpoczęcia pracy od 26.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

montaż podzespołów elektrycznych w obudowie, sprawdzenie poprawności podłączeń
StPr/20/0382
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Przewóz elementów budowlanych
StPr/20/0345
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2020
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

serwis systemów informatycznych
StPr/20/0324
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN