Zamknij
Wiercenie otworów w elementach konstrukcji metalowych
StPr/22/0942
data rozpoczęcia pracy od 26.09.2022
wynagrodzenie od od 18 PLN

pomoc przy archiwizowaniu dokumentów, pomoc przy inwentaryzacji majątku, pomoc w pracach administracyjnych działu techniczno - gospodarczego, prowadzenie rejestrów, wystawianie kart drogowych
StPr/22/0939
data rozpoczęcia pracy od 05.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Naprawa pojazdów samochodowych
StPr/22/0926
data rozpoczęcia pracy od 15.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Naprawa samochodów
StPr/22/0922
data rozpoczęcia pracy od 14.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

1. Prowadzenie psychodiagnostyki, a w szczególności: - określanie rodzaju zaburzeń zachowania mieszkańców w oparciu o czynności diagnostyczne, - wyjaśnianie przyczyn i mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw danego zaburzenia, - ustalanie możliwej dynamiki rozwoju zaburzeń zachowania, - określanie kierunku profilaktyki i terapii. 2. Realizowanie zadań psychoterapeutycznych, w tym: - psychoterapia indywidualna i grupowa, - tworzenie grup wsparcia. 3. Prowadzenie poradnictwa dla mieszkańców, w tym m.in.: - kontakt z mieszkańcami nie zaburzonymi, - promocja zdrowia psychicznego. 4. Koordynacja pracą zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.
StPr/22/0917
data rozpoczęcia pracy od 13.09.2022
wynagrodzenie od od 1 800 PLN

przygotowywanie samochodów do lakierowania
StPr/22/0920
data rozpoczęcia pracy od 13.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

- Sporządzanie diagnozy kandydatów na rodziców adopcyjnych, - Sporządzanie diagnozy dzieci zgłoszonych do przysposobienia, - Współpraca z sądem, organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej i innymi instytucjami w zakresie opieki nad dzieckiem, - Prowadzenie poradnictwa dla osób zgłaszajacych sie do Ośrodka, - Udział w posiedzeniach Komisji ds. Adopcji Oddziału, - Udział w zespołach ds. okresowej oceny wychowanków, będących w rodzinach zastępczych i placówkach.
StPr/22/0895
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 800 PLN

Obsługa kancelarii jawnej, Batalionowych Punktów Ewidencyjnych Brygady, dokumentów jawnych i niejawnych w Systemie Informatycznym. Selekcjonowanie korespondencji według zasad określonych w " Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej" oraz " Jednolitego rzeczowego wykazu akt". Przyjmowanie od wykonawców pism do wysyłki i wydawanie dekretowanych dokumentów. Rejestracja wytworzonych dokumentów w ewidencji kancelarii. Archiwizacja dokumentów kancelaryjnych.
StPr/22/0856
data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
wynagrodzenie od od 3 817 PLN

Kierowanie, organizacja oraz zabezpieczenie prawidłowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami pracy podległych pracowników. Nadzór merytoryczny w zakresie realizacji zadań konserwacyjnych i remontowych.
StPr/22/0848
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

Prace stolarskie, produkcja i montaż mebli.
StPr/22/0815
data rozpoczęcia pracy od 11.08.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN