Zamknij

Psycholog

Nr oferty: StPr/22/0895Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Orylska 3A, 06-400 Ciechanów, powiat: ciechanowski, woj: mazowieckie
Zakres obowiązków: - Sporządzanie diagnozy kandydatów na rodziców adopcyjnych, - Sporządzanie diagnozy dzieci zgłoszonych do przysposobienia, - Współpraca z sądem, organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej i innymi instytucjami w zakresie opieki nad dzieckiem, - Prowadzenie poradnictwa dla osób zgłaszajacych sie do Ośrodka, - Udział w posiedzeniach Komisji ds. Adopcji Oddziału, - Udział w zespołach ds. okresowej oceny wychowanków, będących w rodzinach zastępczych i placówkach.
Rodzaj umowy: Umowa o pracę w zastępstwie
Wymiar etatu: 1
Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 01.10.2022
Wynagrodzenie brutto: od 3 800 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • wyższe (w tym licencjat)
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: wykształcenie wyższe- psychologia, doświadczenie zawodowe- minimum 1 rok stażu pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną, inne: Osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, Osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu ekzekucyjnego, Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie
  Osoba do kontaktu: Magdalena Damska
  Numer telefonu: 23 376 85 20
  E-mail: [email protected]
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: CV+ list motywacyjny na adres e-mail: [email protected]
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: telefon, e-mail
  Wiercenie otworów w elementach konstrukcji metalowych
  StPr/22/0942
  data rozpoczęcia pracy od 26.09.2022
  wynagrodzenie od od 18 PLN

  pomoc przy archiwizowaniu dokumentów, pomoc przy inwentaryzacji majątku, pomoc w pracach administracyjnych działu techniczno - gospodarczego, prowadzenie rejestrów, wystawianie kart drogowych
  StPr/22/0939
  data rozpoczęcia pracy od 05.10.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  Naprawa pojazdów samochodowych
  StPr/22/0926
  data rozpoczęcia pracy od 15.09.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  Naprawa samochodów
  StPr/22/0922
  data rozpoczęcia pracy od 14.09.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  1. Prowadzenie psychodiagnostyki, a w szczególności: - określanie rodzaju zaburzeń zachowania mieszkańców w oparciu o czynności diagnostyczne, - wyjaśnianie przyczyn i mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw danego zaburzenia, - ustalanie możliwej dynamiki rozwoju zaburzeń zachowania, - określanie kierunku profilaktyki i terapii. 2. Realizowanie zadań psychoterapeutycznych, w tym: - psychoterapia indywidualna i grupowa, - tworzenie grup wsparcia. 3. Prowadzenie poradnictwa dla mieszkańców, w tym m.in.: - kontakt z mieszkańcami nie zaburzonymi, - promocja zdrowia psychicznego. 4. Koordynacja pracą zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.
  StPr/22/0917
  data rozpoczęcia pracy od 13.09.2022
  wynagrodzenie od od 1 800 PLN

  przygotowywanie samochodów do lakierowania
  StPr/22/0920
  data rozpoczęcia pracy od 13.09.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN

  - Sporządzanie diagnozy kandydatów na rodziców adopcyjnych, - Sporządzanie diagnozy dzieci zgłoszonych do przysposobienia, - Współpraca z sądem, organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej i innymi instytucjami w zakresie opieki nad dzieckiem, - Prowadzenie poradnictwa dla osób zgłaszajacych sie do Ośrodka, - Udział w posiedzeniach Komisji ds. Adopcji Oddziału, - Udział w zespołach ds. okresowej oceny wychowanków, będących w rodzinach zastępczych i placówkach.
  StPr/22/0895
  data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
  wynagrodzenie od od 3 800 PLN

  Obsługa kancelarii jawnej, Batalionowych Punktów Ewidencyjnych Brygady, dokumentów jawnych i niejawnych w Systemie Informatycznym. Selekcjonowanie korespondencji według zasad określonych w " Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej" oraz " Jednolitego rzeczowego wykazu akt". Przyjmowanie od wykonawców pism do wysyłki i wydawanie dekretowanych dokumentów. Rejestracja wytworzonych dokumentów w ewidencji kancelarii. Archiwizacja dokumentów kancelaryjnych.
  StPr/22/0856
  data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
  wynagrodzenie od od 3 817 PLN

  Kierowanie, organizacja oraz zabezpieczenie prawidłowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami pracy podległych pracowników. Nadzór merytoryczny w zakresie realizacji zadań konserwacyjnych i remontowych.
  StPr/22/0848
  data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
  wynagrodzenie od od 4 000 PLN

  Prace stolarskie, produkcja i montaż mebli.
  StPr/22/0815
  data rozpoczęcia pracy od 11.08.2022
  wynagrodzenie od od 3 010 PLN